Formål

SensoWash® er et yderligere skridt til mere hygiejniske toiletbesøg. Rengøring med vand i håndvask er normalt - hvorfor ikke også med toilettet?

Målgruppe

Alle der ønsker mere personlig hygiejne ved toiletbesøg.

Betydning for borger

Bedre personlig hygiejne, bedre livskvalitet og selvhjulpen.

Betydning for medarbejdere

  • Tidsbesparende – borger klare sig selv.
  • Forventet økonomisk effekt for kommune/region:
  • Færre timer til den enkelte borger.