Formål

Trækker automatisk gardinet fra om morgenen og for igen om aftenen. Kan desuden betjenes vilkårlig fra kontakt/fjernbetjening.

Målgruppe

Handicappede, bevægelseshæmmede, ældre.

Betydning for borger

Borgeren bliver mere selvhjulpen ved selv at kunne betjene gardinerne.

Betydning for medarbejdere

Personalet sparer tid, da de ikke skal tilkaldes for at trække gardiner for og fra.