Singel Satellit

Formål

300 kg loftlift med opladning gennem skinnesystem, så liften altid er opladet uanset placering.

Målgruppe

Plejecentre, institutioner,hospitaler og hjemmepleje.

Betydning for borger

Sammenlignet med traditionel gulvlift giver loftlift en mere rolig, sikker og bekvem forflytning.

Betydning for medarbejdere

Sammenlignet med traditionel gulvlift giver loftliften en væsentligt mindre belastning for kroppen, med et minimum af træk-og-skub belastning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

I mange tilfælde vil en plejer kunne udføre lift/forflytning.