Formål:

Proaktiv pleje og Sikkerhed

Målgruppe

Plejecentre, ældre boliger og plejeboliger

Betydning for borger

Tryghed

Betydning for medarbejdere

Oplyser om borgerens behov for hjælp. Hjælp på rette tid og sted uden unødvendig rutinetjek

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Gulvsystemet registrerer og skelner mellem bevægelser og handlinger via sensorer i en laminatfolie, som placeres under konventionelle gulvbelægninger. Systemet fortæller personalet, om beboerens behov for hjælp, og kan derved komme beboeren til hjælp på rette tid og sted uden unødvendige rutinetjek, der forstyrrer beboeren.

Ved pleje af demente beboere, der ikke selv kan tilkalde hjælp, virker især natlige rutinetjek forstyrrende, og beboeren kan ofte ikke falde i søvn igen. Personalet kan bedre drage omsorg for den demente, der let bliver urolig. Det er derfor også en fordel, at systemet ikke ses og udgør et fremmed element i lejligheden.

Gulvsystemet letter dokumentation f.eks. i forbindelse med fald og minimerer rengøring, ved at personalet i tide kan nå frem til beboere med behov for hjælp. Proaktiv pleje frigør ressourcer til omsorg og skaber bedre trivsel for personale og beboere.