RoMedic Reda 230

Formål

Skaber forudsætninger for sikre, enkle og bekvemme forflytninger af brugere, som vejer op til 230 kg uden tunge løft/fysisk belastning af personale/hjælpere

Målgruppe

Meget bred målgruppe af slutbrugere inden for såvel primær- som sekundærsektoren (dækker alle former for funktionsniveau hos slutbrugere)

Betydning for borger

Hurtig, sikker, funktionel og tryg forflytning

Betydning for medarbejdere

  • Enkel, sikker og tidsbesparende at anvende (fleksible og sikker forflytning/kan anvendes til alle slutbrugere op til 230 kg)
  • Hurtig tilgængelig/lang driftstid
  • Minimerer nedslidning
  • Stort arbejdsområde

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Kan sættes ind i flere segmenter hurtigt
  • Minimerer personaleforbrug
  • Reducerer arbejdsskader – dermed omkostninger