Aqualine

Formål

At gøre beboeren mere selvhjulpen, samt øge fleksibilitet og hygiejne i baderummet.

Bedre økonomi – spare kvadratmeter

Målgruppe

Folk med nedsat funktionsevne.

Betydning for borger

Borgeren bliver mere selvhjulpen og hygiejnen bliver forbedret.

Betydning for medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø, da man får langt bedre adgangsforhold til borgeren.

Da borgeren bliver mere selvhjulpen, bliver der færre tilkald.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kvadratmeter besparelse giver en konkret besparelse på byggeomkostninger.

Vaskens fleksibilitet giver øget selvhjulpenhed og dermed færre ”plejetimer”.

Forbedret hygiejne giver færre sygedage for både beboer og plejepersonel.

Forbedret arbejdsmiljø betyder færre sygedage.

Aqualine er en serie af produkter til baderum for folk med funktionsnedsættelse. Serien kan gøre borgerne mere selvhjulpen og give dem en lettere hverdag.

For hjælperen kan den minimere forflytninger og højne hygiejnen. Dette skyldtes, at vasken kan svinge over til brugeren på toilettet, således at personen kan vaske sine fingre, inden en forflytning finder sted.

Implementeringen af Aqualine serien kan desuden spare m2, da vasken kan svinge over i et tomrum og dermed frigøre plads til brugeren.

Alt afhængig af hvor selvhjulpen brugeren er, kan man spare op til 1,5 m2 per badeværelse.