Business Viborg er en lokal erhvervsorganisation bestående af 650 medlemmer fra det lokale erhvervsliv i og omkring Viborg. Som organisation samler Business Viborg en række forskellige enheder, der hver især adresserer forskellige interessefelter.

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) samarbejder med Viborg kommune og Hospitalsenhed Midt. Gennem samskabelse og innovation understøtter centeret brugernes behov for velfærdsteknologiske løsninger. TUCV skaber grundlag for virksomheder og nye produkter til markedet. 

Gennem Business Viborg og de andre affilierede enheder - Center for Industri og FN17 Business Academy - samler TUCV vækst og opstartsvirksomheder med etablerede virksomheder og erhvervsfremmende videnaktører i Viborgs nye House of Industry. 

House of Industry danner ramme om et internt arbejdsfællesskab for vækst og udviklingsvirksomheder. Huset rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium med avanceret 3d print udstyr, XR lab og et fuldt udstyret industrielt produktions-setup i samarbejde med erhvervsskoler og universitet.