Projektets mål er:

 • at skabe et stærkt fundament og en stærk forankring af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for parterne i ÖKS-området inden for sundhed, pleje og omsorg
 • at styrke virksomheder og offentlig/private partnerskaber/innovation i ÖKS-området

For at nå målet vil projektet involvere virksomheder, forskning og uddannelse til udvikling af produkter og services.

Projektets ambition er endvidere:

 • at give kommuner mulighed for at yde bedre hjælp i dagligdagen til borgere med bl.a. nedsat funktionsevne og kroniske sygdomme
 • at give borgerne bedre muligheder for et bedre liv hjemme og på arbejdsmarkedet ved hjælp af de bedste velfærdsteknologiske løsninger

Inspiration fra CareWare Danmark

Erfaringerne fra CareWare-konceptet (Aarhus) skaleres up til et bæredygtigt koncept for ÖKS-området. CareWare-paraplyen indeholder en række elementer, herunder CareWare Konferencen og CareWare Præsentationsdage for fagfolk og CareWare-Next for iværksættere.

CareWare Nordic bliver en platform med forskellige aktiviteter i de forskellige lande, regioner og kommuner. Følgende elementer indgår:

 • Hjemmeside
 • Messer og udstillinger
 • Workshops
 • Præsentationsdage
 • Springboards
 • Innovationssamarbejder
 • Udvikling af undervisningsmoduler til sundhedsfagligt personale