Formålet er at se på, hvilke hindringer der er i forhold til at lave fælles regelsæt for ÖKS-området. Der vil blive set på, hvad der skal til for at en fælles strategi kan iværksættes til gavn for alle berørte parter, hvilket vil munde ud i en række policy-anbefalinger for et åbent marked over grænserne.