Aarhus Kommune har siden 2010 løbende udviklet konceptet CareWare, hvor virksomheder pitcher de nyeste velfærdsteknologier på en årlig konference og med månedlige præsentationsdage, hvor virksomheder holder oplæg for den offentlige sektor. Læs mere om CareWare.

CareWare Nordic-konceptet ønskes udbredt til ÖKS-området og udbrede succesen fra Aarhus, hvor der har været besøg af både virksomheder og offentlige institutioner fra flere lande, specielt Sverige.

CareWare Konceptudvikling har to delaktiviteter:

    1. Konference- og præsentationsdage
    2. Analyse for udvikling af konceptet

Der nedsættes to arbejdsgrupper.

Den ene vil i samarbejde med CareWare planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter i Sverige og Danmark (konference- og præsentationsdage), der har fokus på teknologiske løsninger inden for især social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet på tværs af sektorer.

Den anden arbejdsgruppe har til opgave at opsamle viden og erfaringer samt udvikle den metode til videndeling, som konceptet skal baseres på. Der arbejdes desuden med videreudvikling af, hvordan projektets aktiviteter til stadighed indeholder aktuelle teknologier og opretholder sin nyhedsværdi.