Den primære målgruppe er den offentlige sektor, dvs. kommuner og hospitaler, og den sekundære målgruppe består af virksomheder, vidensinstitutioner og brugerne. Der vil være en gennemgang af 150 virksomheder i projektperioden.

Vi bygger ovenpå eksisterende viden og erfaringer

Hälsoteknikcentrum Halland, Varberg Kommun, Viborg Kommune, Center for Industri, SOSU Østjylland, Aarhus Kommune og virksomhederne arbejder på forskellig vis med innovative løsninger, udvikling og implementering af velfærdsteknologier. Dette både som OPP, OPI, PPI,Triple og Quatro Helix. Ved at have forskellige faglige enheder med, sikrer projektet at metode og konklusioner er direkte anvendelige i den kommunale sundhedssektor i alle regioner.