I løbet af projektets 3-årige levetid vil vi sikre:

 • Et effektivt og innovativt samarbejde, der kan medvirke til at fastholde og videreudvikle ÖKS-områdets førerposition indenfor velfærdsteknologi.
 • En platform, hvor løsninger ift. ældre og borgere med funktionsnedsættelse kan præsenteres for offentlige indkøbere, institutioner og virksomheder.
 • Større flow af virksomheder, der deltager i præsentations- og konferencedage, workshops og springboards på tværs af grænserne.
 • Hurtigere formidling af nye teknologier og dermed hurtigere udvikling på sundhedsområdet.
 • Mere synlighed og bedre overblik over markedet med velfærdsteknologier i ÖKS området.
 • Lettere adgang til viden og erfaringsudveksling for virksomheder og indkøbere i ÖKS området.
 • Udvikling af fælles metoder i ÖKS området til at udvikle, afprøve og vurdere velfærdsteknologiske ydelser og metoder.
 • Et stærkere, samlet marked i ÖKS-området over for EU og øvrige lande.
 • Konkurrencedygtige virksomheder.

Den forventede effekt på lang sigt:

 • at konceptet kører videre, som en naturlig del af den daglige drift hos projektets parter.
 • at velfærdsteknologiske virksomheder i ÖKS-området bliver mere konkurrencedygtige på verdensmarkederne.
 • at der kommer en fælles dialog i ÖKS-området omkring regelsæt og lovgivning ift. tværnationale indkøb på sundhedsområdet.
 • at der opnås en positiv effekt på de offentlige budgetter.
 • at ÖKS-området bliver førende inden for velfærdsteknologiske løsninger.
 • at der skabes vækst og dermed nye jobs for virksomhederne.
 • at platformen åbnes for de øvrige regioner i Norden.

På lang sigt vil CareWare Nordic skabe et fælles marked i ÖKS-området, som vil medføre øget vækst og jobskabelse samt økonomisk gevinst for offentlige aktører. CareWare Nordic vil basere sig på en transparent nordisk model, der styrker de deltagende virksomheders eksportgrundlag og dermed sikrer vækst i Norden. På lang sigt er det også ambitionen, at CareWare Nordics hovedaktører vil være i stand til at påvirke embedsmænd og politikere til at arbejde for en harmonisering af regler og love på området. Det må regnes for et mål på længere sigt også i forhold til de forskellige politiske niveauer.