Projektet ønsker at binde kommuner og regioner sammen for fælles udvikling og innovation på tværs af ÖKS-området.

Et nyt fælles marked med både OPP samarbejder, PPI (Public Patient Involvement), Triple (offentlige myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder) og Quattro Helix (offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, virksomheder og civilsamfundet) samarbejder på tværs af grænserne for ÖKS-området, vil være innovativt og særdeles nyttigt for alle deltagende kommuner/regioner, da projektet har til formål at udbrede og dele viden om de bedste løsninger til gavn for såvel borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Et samlet marked for ÖKS-området vil stå stærkere over for EU og øvrige lande. CareWare Nordic platformen bliver fremtidens mødested for ÖKS-områdets innovationsparter inden for sundhed, pleje, omsorg og velfærdsteknologi.