Springboard om tidlig opsporing af tryksår

 

Mandag den 8. april kl. 13:00-15:00 afholdes Springboard om tidlig opsporing af sår på Regionshospitalet Viborg.

reQbo

I springboardet deltager virksomheder reQbo, der arbejder med at understøtte identifikation og løbende risikoscoring af patienter og borgere, før de udvikler tryksår. reQbos indsats består af et scoringsværktøj, en digital platform og en sensormadras, der løbende taler sammen.

Den grundlæggende idé er, at personalet risikovurderer patienter, når det er klinisk relevant. Ved middel til høj risiko for tryksår anvendes en intelligent sensormadras, der måler bevægelse og tryk over tid. Madrassen følger og opdaterer automatisk borgerens risikoprofil. Via et interface på telefon, journal eller lignende kan personale eller borger selv igangsætte forebyggende indsatser (øget bevægelse og/eller lejring). Systemet kan også fortælle hvor på kroppen, der er størst risiko for tryksår.

Sted: Regionshospitalet Viborg, Heibergsallé 4, 8800 Viborg, Mødelokale 21 (lige ved hovedindgangen)

Tid: Mandag den 8. April kl. 13-15

Der vil blive serveret kaffe/Kage/frugt.

I sikre hænder, Tryksårspakken skriver om tryksår:

  • Tryksår er meget plejekrævende og kan i værste fald kompliceres med knoglebetændelse og blodforgiftning
  • En analyse fra 2009 i Køge pegede på, at 2,36% af alle borgere tilknyttet plejen havde tryksår (kat. 1-4)
  • i 2012 blev der registreret 638 UTH på tryksår. 30% af disse var fra primærsektor
  • Dødeligheden for patienter med tryksår er iflg. en svensk undersøgelse (2010) 35% ved 3 md. opfølgning
  • Det koster samfundet ca. 1,3-1,5 mia./år at behandle tryksår.

 

Mere info om Springboards

Ønsker du mere information om Springboards, eller ønsker du at deltage på de aktuelle Springboards, eller vil du gerne byde ind med ideer til fremtidige Springboards, kontakt: Peter Wiborg Astrup, Leder af Test- og Udviklingscenter Viborg (TUCV), Mobil +45 21 35 87 84 eller peter.astrup@tucv.dk

Generelt om CareWare Nordic springboards

Der vil blive gennemført Springboards for 30 virksomheder i Danmark og Sverige i løbet af CareWare Nordics 3-årige levetid. Springboards kan tage udgangspunkt i virksomhedernes idé, men kan også foregå den anden vej rundt, hvor medarbejdere fra institutioner, repræsentanter fra interesseorganisationer m.fl. gør opmærksom på et behov. Både etablerede virksomheder og iværksættere kan byde ind, og der er også åbnet for at studerende kan byde ind med ideer.

Projektets Springboards vil være afsæt for et tilsvarende antal innovationsforløb for virksomheder, som projektpartnerne Center for Industri og Hälsoteknikcentrum Halland vil være vært for.

Læs mere om innovationsforløb i virksomheder