CareWare Nordic arrangerer Præsentationsdag i oktober

Håndtering af medicin til borgere er omkostningstungt og tidskrævende og opgaverne håndteres ofte manuelt af sundhedsfagligt personale. Kendetegnet for håndtering af medicin er: høj kompleksitet, manglende compliance, fejlmedicinering, utilsigtede hændelser og generelt stigende udgifter inden for området.