Afstande har betydning, når hjælp skal ydes i hjemmet, hvorfor dette naturligt indtænkes, når kommunen udvikler nye velfærdsteknologiske løsninger.

Viborg Kommune bidrager med mange års erfaringer på området i forhold til samarbejde med private aktører om afprøvning og ny- og videreudvikling af velfærdsteknologiske løsninger og har et stærkt fokus på inddragelse af borgere og medarbejdere heri. Satsningen på velfærdsteknologi er desuden en del af Viborg Kommunes brede fokus på vækst og virksomhedsfremme.

Viborg kommune inddrager medarbejdere og borgere i valget af emner/udfordringer og teknologier, som skal udvikles og afprøves. Inddragelsen sker bl.a. gennem afholdelse af temadage, hvor en række virksomheder inviteres ind for at give deres bud på løsningen af den udfordring, der er sat fokus på. Medarbejdere er inviteret og kan se teknologien og de muligheder, teknologien giver dem og de borgergrupper, de er i berøring med. Dette medfører et antal af prøvehandlinger, hvor medarbejderne har peget på potentialet.