Design af relationer

DaR viser, hvordan man på Skansebakken med designmetoder tilgik relationsarbejdet, således relationen mellem borgeren og medarbejderen gik fra ”at være” til ”at skabe”. Viser også, hvordan man med hverdagsteknologi (Ipad og Facebook) kan facilitere relationer.

Formål

Design af Relationer handler om at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at skabe flere ikke-betalte relationer (bla. ved at inddrage frivillige). Desuden at skabe en faglig udvikling for medarbejderne.

Målgruppe

Alle borgere som modtager og er afhængige af den professionel hjælp.

Betydning for borger

Øget livskvalitet, da relationer er afgørende for trivsel og udvikling.

Betydning for medarbejdere

Mulighed for faglig udvikling, da medarbejderne får nye roller som facilitatorer for dannelsen af nye relationer og inklusion i civilsamfundet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

På sigt kan arbejdet med flere ikke-betalte relationer være alternativer til de mere udgiftstunge eksisterende ydelser.