CareWare Nordic 1 udviklede og driver nu en række mødesteder for kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt platforme til deling af den nyeste viden og erfaring indenfor det velfærdsteknologiske område.

Innovationssystemet styrkes

Med afsæt i CareWare Nordic 1 fortsætter CareWare Nordic 2 arbejdet og vil understøtte innovationssystemet gennem kompetenceudvikling og udvikling af samarbejdsplatforme. Brugerne af velfærdsteknologi skal have viden om deres muligheder og redskaber til at kunne bære deres ideer frem, og der skal fokus på virksomhederne og regioner/kommuners samarbejde omkring udvikling, test og implementering af velfærdsteknologi gennem kompetenceudvikling og udvikling af projektets platforme.

 

Projektets primære målgrupper er:

 • Sundhed og omsorg i regioner og kommuner, der arbejder med eller indkøber velfærdsteknologiske løsninger, herunder sundheds- og omsorgspersonale/klinikere.
 • Uddannelsesinstitutioner indenfor sundhed og omsorg, herunder undervisere og studerende
 • Virksomheder, der udvikler velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

 

Den sekundære målgruppe er:

 • Borgere/patienter

 

Involvering af målgrupper

Alle arbejdspakkerne inddrager målgrupperne direkte via projektets platforme og planlagte aktiviteter, hvor målgrupperne til dels skal levere viden ind i projektet (fx behov og ideer til løsninger) og til dels modtage viden via undervisning/kompetenceudvikling gennem forløb og platforme.

 

Forventede resultater

Projektet indeholder tre arbejdspakker med en række aktiviteter med fokus på innovation og kompetenceudvikling og vil i løbet af den 3-årige projektperiode opnå følgende resultater:

 • Test og udvikling af model for kommunikation og tidlig opsporing af innovative ideer i sundhedsvæsenet, problemopsamlingsplatform samt modningsmetode, der øger antallet af succesfulde innovationsprojekter.
 • Gennemførsel af ideudviklingsforløb for 20 udfordringer identificeret i sundhedsvæsenet.
 • 30 kompetenceforløb med virksomheder og 10 med personale mhp. at udvikle bedre innovations-, test- og produktudviklingsforløb i kommuner/regioner.
 • 3-6 kompetenceforløb med nye teknologier for personale i samarbejde med virksomheder.
 • Gennem kompetenceudvikling og platforme får 30-35 virksomheder kendskab til regionernes styrkepositioner, kommuner/regioners udfordringer/behov og feedback på produkter.
 • Kommuner/regioner bliver præsenteret for 30-35 nye løsninger og mulighed for at deltage i udvikling af disse.
 • 250-300 medarbejdere deltager i kompetenceudvikling koblet til smart specialisering.
 • Udvikling af undervisning for studerende, der matcher praksis’ behov og ruster dem til at anvende teknologi. Flere virksomheder inddrages i undervisningen.

 

Fokus på erfaringsopsamling og evaluering 

Projektet beror i høj grad på den læring, der opstår i gennemførelsen af projektaktiviteterne, og som skal danne grundlag for de endelige modeller/metoder, kompetenceforløb og platforme, som projektet skal resultere i. Derfor er erfaringsopsamling og evaluering ekstremt vigtigt for projektet. En stor del af projektforløbet vil forløbe i en iterativ proces, hvor vi løbende dokumenterer læring og regelmæssigt evaluerer på proces og resultater.

 

Projektet bidrager både til Smart specialisering Halland 2021-2028 og Danmarks Erhvervsfremme 2020-2023 (Region Midtjylland), der helt i tråd med projektet har en stor satsning på Sundhedsinnovation, IT og AI, informationsdreven omsorg samt Digitalisering.