Under CareWare Nordic 1 erkendte partnerne, at landene har forskellige tilgange til fx brugerinvolvering, uddannelse, kompetenceudvikling, ligestilling og bæredygtighed. Dette giver ny viden og inspiration på tværs og gavner i høj grad samarbejdet og fælles udvikling af løsninger.

Inddragelse af kompetencer

Projektets svenske partnere har stor erfaring med at tænke borgerne ind i opgaveløsningen, hvor man blandt de danske partnere til gengæld har stor erfaring med at tænke personalet ind i samme. Begge sider har her gjort sig forskellige, vigtige erfaringer med kompetenceudvikling, som er vigtige at inddrage i den fælles kompetenceudvikling af aktørerne i innovationssystemet som CareWare Nordic 2 sætter fokus på.

På dansk side kan SOSU Østjylland bidrage med didaktiske og pædagogiske læringsredskaber og erfaringer med uddannelse af sundhedspersonale i samarbejde med kommunerne.

Sundhedsinnovation på Högskolan i Halmstads med fokus på innovation samler forskellige vidensområder som bl.a. sundhedsvidenskab, teknologi og økonomi.

Leap for Life's, TiP's og TUCV's metoder til virksomhedsinddragelse er forskellige, men komplimenterer hinanden godt.

Med erhvervsafdelingen i Region Halland og Sundhedsinnovation i Region Midt kan vi nå meget bredt ud ift. både bruger- og virksomhedsinddragelse.

Små lande kan nå store resultater

I Norden er vi langt fremme indenfor udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Men de nordiske markeder er små og relativt isolerede, og derfor kan grænseoverskridende samarbejde lede til mere innovation og målrettet udvikling af løsninger på sundhedsområdet. En mere succesfuld implementering vil være til gavn for både kommuner, regioner og virksomheder.

Projektet vil ikke kunne gennemføres uden støtte fra Interreg ÖKS, da ingen nationale programmer støtter denne type samarbejde.