Gå til hovedindhold

Målgrupper

Primære og sekundære målgrupper.

 • Læs op

Indhold

   Projektets primære målgrupper er:

  • Sundhed og omsorg i regioner og kommuner, herunder sundheds- og omsorgspersonale/klinikere, der arbejder med eller indkøber velfærdsteknologiske løsninger. 
  • Uddannelsesinstitutioner indenfor sundhed og omsorg, herunder undervisere og studerende
  • Virksomheder, der udvikler velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

  Den sekundære målgruppe er:

  • Borgere/patienter

  Alle arbejdspakkerne inddrager målgrupperne direkte via projektets platforme og planlagte aktiviteter, hvor målgrupperne dels skal levere viden ind i projektet (fx behov og ideer til løsninger) og dels modtage viden via undervisning/kompetenceudvikling gennem forløb og platforme.

  Partnernes bidrag

  Sundhedsinnovation i Region Midtjylland samarbejder med innovationsenheder på regionens hospitaler og har derigennem adgang til organisering, udfordringsbillede og medarbejderkontakt både på operationel, taktisk og strategisk niveau.

  Erhvervsafdelingen i Region Halland, Business Viborg (TUCV) og Leap for Life har kontakterne og kapaciteten til at styrke koblingen mellem virksomheder og kommuner.

  Viborg og Aarhus Kommune har medarbejder- og borgerfokus og direkte adgang til denne del af målgruppen.

  Högskolan i Halmstad/Leap og SOSU OJ har adgang til de studerende som målgruppe samt den pædagogiske/didaktiske viden og tilgang til læring.

  Sidst opdateret: 12. januar 2024