Resultater på kort sigt

 • Test og udvikling af model for kommunikation og tidlig opsporing af innovative ideer i sundhedsvæsenet, problemopsamlingsplatform samt modningsmetode der øger antallet af succesfulde innovationsprojekter
 • Gennemførsel af ideudviklingsforløb for 20 udfordringer identificeret i sundhedsvæsenet
 • 30 kompetenceforløb med virksomheder og 10 med personale mhp. at udvikle bedre innovations-, test- og produktudviklingsforløb i kommuner/regioner
 • 3-6 kompetenceforløb med nye teknologier for personale i samarbejde med virksomheder
 • kompetenceudvikling og platforme får 30-35 virksomheder kendskab til regionernes styrkepositioner, kommuner/regioners udfordringer/behov og feedback på produkter
 • Kommuner/regioner bliver præsenteret for 30-35 nye løsninger og mulighed for at deltage i udvikling af disse
 • 250-300 medarbejdere deltager i kompetenceudvikling koblet til smart specialisering
 • Udvikling af undervisning for studerende der matcher praksis’ behov og ruster dem til at anvende teknologi. Flere virksomheder inddrages i undervisningen

Resultater på lang sigt

5-10 år efter projektet er afsluttet

 • Kommuner og regioner får sundheds- og omsorgspersonale der er teknologiparate og med stor forståelse for innovationsprocesser i samarbejde med virksomheder.
 • Mere synlighed over markedet for velfærdsteknologi i ÖKS området.
 • Større fælles forståelse for og viden om regionernes smarte specialiseringsområder i den offentlige og private sektor.
 • Deltagelse på projektets platforme og kompetenceforløb vil for en stor del af de deltagende virksomheder lede til samarbejde om test eller OPI-partnerskaber der kan føre til udvikling og vækst for virksomhederne.
 • Mangedobling af deltagere på projektets platforme med større geografisk spredning i DK, SE og NO, inkl. kommuner/regioner, brancheorganisationer, clusters mfl.

 

Resultaternes videre liv efter projektafslutning

CareWare 1’s platforme videreudvikles i CareWare 2 mhp. at anvende disse i kompetenceforløb og til involvering af personale og virksomheder.

Platformene har allerede bevist, at de er levedygtige og garanterer det grænseoverskridende samarbejde, fordi vi med disse har udviklet en fælles, velfungerende samarbejdsform.

Desuden forventes projektets resultater at have en høj grad af bæredygtighed, da det er en enstemmig partnerkreds, der efterspørger både de metoder og forløb projektet udvikler.

Kompetenceforløb udvikles mhp. at kræve et minimum af driftsomkostninger og vil fra projektets start blive udviklet i samarbejde med brugerne (personalet) for at sikre en bæredygtig implementering.

Platforme og kompetenceforløb og de metoder, der udvikles til forløbene, vil derfor også blive anvendt udover projektets levetid og dermed blive ved med at sikre kompetenceudvikling af aktører i innovationssystemet med fokus på regionernes fælles styrkepositioner.