Gå til hovedindhold

Evaluering og læring

Evaluering af proces og resultater.

 • Læs op

Indhold

  Projektet beror i høj grad på den læring, der opstår i gennemførelsen af projektaktiviteterne, og som skal danne grundlag for de endelige modeller/metoder, kompetenceforløb og platforme, som projektet skal resultere i. Derfor er erfaringsopsamling og evaluering ekstremt vigtigt for projektet.

  En stor del projektforløbet vil forløbe i en iterativ proces, hvor vi løbende dokumenterer læring og har regelmæssige ”timeouts”, hvor vi evaluerer på både proces og resultater. Denne proces vil foregå både i de enkelte arbejdspakker og på tværs af arbejdspakker.

  I CareWare Nordic 1 havde vi god erfaring med at afholde en større midtvejsworkshop, som havde til formål ikke kun at evaluere projektets hidtidige resultater men også partnernes indsats og samarbejde samt at sætte retning for den anden halvdel af projektet. Der planlægges derfor en lignende workshop i CWN2. Aktivitetsplanen (Gantt), der vil blive udarbejdet i projektet, vil afspejle den iterative proces.

  Det er hensigten at modeller/metoder, kompetenceforløb og platforme er klar til implementering ved projektets afslutning og for at sikre at denne implementering bliver succesfuld vil der i hele projektperioden være fokus på de enkelte partnerorganisationers behov. Med så bred og stor en partnerkreds er der ikke behov for én uniform løsning, men derimod for muligheden for individuel tilpasning af den fælles læring.

  Styregruppens ledelsesrepræsentanter vil være garanter for ejerskab og forankring i de enkelte organisationer, hvilket også er fundamentalt for succesfuld forankring.

  Sidst opdateret: 12. januar 2024