I de kommende år vil den ældre del af Nordens befolkning vokse. Det er en realitet, der stiller krav til sundhedssystemer og virksomheder om at tænke i nye løsninger eller nytænke eksisterende.

Velfærdsteknologi er blevet en vigtig brik i indsatsen for at innovere og modernisere vores fælles nordiske velfærdsmodel. Regioner, kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde for at innovationssystemet lykkes med at skabe flere og bedre velfærdsteknologiske løsninger.

På fundamentet af CareWare Nordic 1

CareWare Nordic 2 bygger på den læring og de resultater, der blev skabt i projektet CareWare Nordic 1.

CareWare Nordic 1 udviklede og driver nu en række mødesteder for kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt platforme til deling af den nyeste viden og erfaring indenfor det velfærdsteknologiske område.

Fokus i CareWare Nordic 1 var på virksomhederne og deres produktudvikling og i mindre grad på de udfordringer og afledte effekter, der var for de andre aktører.

 

Benspænd i innovationssystemet

Erfaringerne fra samarbejdet mellem aktørerne afdækkede en række benspænd i innovationssystemet. For det første var det en udfordring af sikre brugerinddragelse ift. afdækning og videreudvikling af ideer, og for det andet var der stadig udfordringer i samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige omkring testforløb, selvom virksomhederne havde benyttet sig af projektets platforme.

 

Kompetenceudvikling og samarbejdsplatforme

CareWare Nordic 2 vil understøtte innovationssystemet gennem kompetenceudvikling og udvikling af samarbejdsplatforme. Brugerne af velfærdsteknologi skal have viden om deres muligheder og redskaber til at kunne bære ideer frem. Der skal desuden fokus på virksomhederne og regioner/kommuners samarbejde omkring udvikling, test og implementering af velfærdsteknologi gennem kompetenceudvikling og udvikling af projektets platforme. Som en del af processen vil bl.a. XR teknologis anvendelighed som kompetenceudviklingsredskab blive testet.