Kommunen arbejder med velfærdsteknologi som en metode til at fremme sundhed og livskvalitet hos både personale og borgere. Qua deres erfaringer skal både personale og borgere have større mulighed for at påvirke fremtidens pleje og omsorg gennem udvikling af nye arbejdsmetoder og ved hjælp af velfærdsteknologi.

I 2018 påbegyndte Varberg Kommune den første test i regi af Testmiljø Halland. Testmiljø Halland er en del af Hälsoteknikcentrum Halland og vil yde støtte og assistance til både virksomheder og kommunen ved test af nye produkter og tjenester.

En gang om året arrangerer kommunen en seniormesse for at præsentere sit arbejde. Lokale virksomheder inviteres til at fremvise velfærdsteknologiske produkter og tjenester, der passer til seniorer. De ældre har mulighed for at bidrage med deres holdning til teknologierne og fortælle om egne behov og hvilke behov, de ser i fremtiden.