Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på informationsdriven vård. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, alla halländska kommuner och regionens näringsliv i vår gemensamma strävan att förändra och utveckla framtidens vård.

Tidigare hette Leap for Life Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Den 10 september 2020 bytte HCH namn och inriktning till Leap for Life.

Vi behöver alla tänka om

Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Hälsoklyftorna växer, förekomsten av övervikt, fetma och högt blodtryck ökar och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Eftersom fler människor samtidigt lever längre – tack vare medicinska genombrott och större välstånd – ökar också behovet av kvalificerad vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka markant.

Informationsdriven vård – där hälsodata möter AI

Tack vare den tekniska utvecklingen genereras det varje dag enorma mängder hälsodata – både inom vården och av andra aktörer. Det rör sig om allt från information om enskilda individers behandling och hälsa i register och journaler till hälso- och livsstilsinformation som samlas i appar och sensorer.

För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att dra slutsatser om insamlad hälsodata, kan exempelvis vårdpersonal eller sjukhusledningar fatta mer välgrundade beslut och vården bli ännu mer individanpassad. Konceptet kallas informationsdriven vård och är inriktningen för innovationscentrumet Leap for Life.

Rätt förutsättningar i Halland

I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg.