Projektets partnere samt de deltagende virksomheder har en fælles interesse i at få etableret et stærkere og mere forskningsbaseret marked for velfærdsteknologiske løsninger.

Ved at gå sammen om en skandinavisk model for demonstration og videndeling indenfor velfærdsteknologi vil virksomheder få adgang til større kundegrundlag og offentlige indkøbere adgang til større udbud og mere erfaringsudveksling. Alt sammen til gavn for slutbrugeren.

De partnere, projektets konsortium består af, er valgt med baggrund i nuværende samarbejde og fælles mål om bedre livskvalitet for borgerne, bedre og effektive løsninger for regioner og kommuner og vækst for virksomhederne.

Advisory board

Til at følge projektet og udviklingen er der desuden tilknyttet et Advisory Board bestående af repræsentanter for:

  • Region Halland
  • Region Midtjylland
  • Medtech Innovation Consortium
  • HealthTech Nordic
  • Aarhus Universitet
  • Viborg Kommune
  • Halland Universitet
  • Aarhus Kommune
  • Varberg Kommun