Projektets mål er:

  • at skabe et stærkt fundament og en stærk forankring af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for parterne i ÖKS-området inden for sundhed, pleje og omsorg
  • at styrke virksomheder og offentlig/private partnerskaber/innovation i ÖKS-området

For at nå målet vil projektet involvere virksomheder, forskning og uddannelse til udvikling af produkter og services.

 

Inspiration fra CareWare Danmark

Erfaringerne fra CareWare-konceptet (Aarhus) skaleres up til et bæredygtigt koncept for ÖKS-området. CareWare-paraplyen indeholder en række elementer, herunder CareWare Konferencen og CareWare Præsentationsdage for fagfolk.

CareWare Nordic bliver en platform med forskellige aktiviteter i de forskellige lande, regioner og kommuner. Følgende elementer indgår:

  • Hjemmeside
  • Messer og udstillinger
  • Workshops
  • Præsentationsdage
  • Springboards
  • Innovationssamarbejder
  • Udvikling af undervisningsmoduler til sundhedsfagligt personale