Udviklingen vil ske i en iterativ proces i tæt samarbejde med de involverede kommuner, Aarhus Universitet og ikke mindst de virksomheder, der deltager i projektets forløb. Undervisningskoncepterne vil tage afsæt i samarbejde og snitflader mellem velfærdsteknologiske virksomheder og det offentlige.

Udvikling, implementering og anvendelse af velfærdsteknologi skal ske ud fra et borgerperspektiv og med udgangspunkt i det sundhedsfagligt personales daglige arbejde.

Det sundhedsfaglige personale har brug for grundig instruktion og uddannelse i de tekniske aspekter i at anvende forskellige velfærdsteknologiske løsninger. En del af undervisningskoncepterne vil således være workshops, hvor elever og studerende får mulighed for at afprøve konkrete teknologier. Det tilstræbes, at virksomhederne på forskellige måder er involveret i disse workshops fx ved at stille instruktionsmaterialer, produkter eller ansatte til rådighed.

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i de involverede virksomheders produkter og ikke blot være undervisningskoncepter i generelle velfærdsteknologier. Hermed vil både uddannelsesinstitutioner og virksomheder få erfaring i samarbejde og vil kunne inspirere andre til lignede samarbejde.