I løbet af projektets 3-årige levetid vil vi sikre:

  • Et effektivt og innovativt samarbejde, der kan medvirke til at fastholde og videreudvikle ÖKS-områdets førerposition indenfor velfærdsteknologi.
  • En platform, hvor løsninger ift. ældre og borgere med funktionsnedsættelse kan præsenteres for offentlige indkøbere, institutioner og virksomheder.
  • Større flow af virksomheder, der deltager i præsentations- og konferencedage, workshops og springboards på tværs af grænserne.
  • Hurtigere formidling af nye teknologier og dermed hurtigere udvikling på sundhedsområdet.
  • Mere synlighed og bedre overblik over markedet med velfærdsteknologier i ÖKS området.
  • Lettere adgang til viden og erfaringsudveksling for virksomheder og indkøbere i ÖKS området.
  • Udvikling af fælles metoder i ÖKS området til at udvikle, afprøve og vurdere velfærdsteknologiske ydelser og metoder.
  • Konkurrencedygtige virksomheder.