Springboard om måling af blodsukker

RSP-systems

RSP-Systems har udviklet en 100% non-invasiv metode til glucosemåling - Glucobeam. Den er baseret på Raman Spektroskopi. Man måler glucosekoncentrationen ved at hvile sin hånd på apparatet. Alt i alt tager målingen i dag ca. 1 minut. Der er behov for at kalibrere apparatet individuelt ved at sammenligne i alt 8 målinger (over 2 dage) med traditionelle blodsukkermålinger med strips. Herefter er der ikke omkostninger forbundet med anvendelsen af apparatet. Virksomheden arbejder på at udvikle prækalibrerede løsninger. 

RSP har fokus på en række forskellige grupper af diabetikere, som de mener vil have størst glæde af løsningen, som den ser ud i dag. Det omfatter:

  • Ældre diabetikere, der får lavet blodsukkermålinger af personale på plejehjem eller i hjemmeplejen
  • Gravide med graviditetsdiabetes eller type 2 diabetes

 

Spørgsmål, der er i fokus på dette springboard

Anvendelse

Hvordan vil de kommende brugere (ansatte og diabetikere) se løsningen anvendt i daglig drift?

System - Hvordan passer løsningen ind i eksisterende løsninger?

Hvor passer Glucobeam ind i de eksisterende procedurer og digitale systemer relateret til de ovenfor omtalte grupper?

Værdi

Giver Glucobeam i dens nuværende form nok værdi for brugerne til at det vil være relevant at investere i?

Baggrund

Diabetes er en af de hurtigst voksende sygdomme i den vestlige verden. Mindst 260.000 har diabetes om omkring 300.000 her forstadierne til diabetes. Antallet af diabetikere er fordoblet siden 2000. Frem mod 2030 forventes tallet af være næsten fordoblet igen. De samlede omkostninger ved diabetes er ca. 86 mio. om dagen – eller 31 mia/år. (Diabetesforeningen).

 

Springboard: RSP-Systems – 21. August 2019 kl. 13-15, Viborg