Projektet læner sig op ad EU's strategi for Østersøområdet og dets mål og politiske indsatser med udgangspunkt i EU's 2020 strategi.

Der kan drages paralleller til Nordisk Ministerråds handlingsplan 2016, som også læner sig op ad 2020-strategien.

Strategierne hører under EU's 2020 mål, hvor EU's sundhedsstrategi "Sammen om sundhed" ligger i forlængelse af den generelle Europa 2020-strategi, hvor man bl.a. giver støtte til dynamiske sundhedssystemer og ny teknologi.

Der er et match med CareWare Aarhus, der har arbejdet med et konferencekoncept de seneste 10 år med succes i DK. Erfaringer fra dette koncept inddrages i projektet.