Det ville ikke være muligt at gennemføre projektet alene med nationale midler, og projektet er derfor støttet over en 3-årig periode af EU-programmet Interreg ÖKS. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program, der støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer inden for fire indsatsområder i perioden 2014-2020.

Interreg ÖKS støtter projekter, der bidrager til opnåelse af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Interreg ÖKS programområder retter sig mod verdensmål 3, 7, 8 og 11. Se Interreg ÖKS programområder og FN’s verdensmål. Projekt CareWare Nordic støtter i særlig grad op om Verdensmål 3 om Sundhed og trivsel og Verdensmål 8 om Anstændige jobs og økonomisk vækst.