Virksomheder udvider markedet

Projektet skaber vækst for velfærdsteknologiske virksomheder, der vil få mulighed for at dyrke samarbejder på tværs af de skandinaviske lande. Projektet tilgodeser samtidig et behov for en grænseoverskridende satsning ift. at opdyrke nye metoder og løsninger på sundhedsområdet. Samarbejdet vil desuden betyde hurtigere formidling af nye teknologier og dermed hurtigere udvikling på sundhedsområdet.

Det offentlige får større udbud

Projektet styrker og udvider samarbejdet i ÖKS-området inden for den offentlige sundhedssektor. Det vil blive lettere for det offentlige og vidensinstitutioner at afprøve velfærdsteknologier og metoder, når de kender markedet og kan se de nyeste velfærdsteknologiske løsninger på forskellige events, workshops, præsentationsdage og konferencer i de skandinaviske lande.

Alle deltagende parter får tilgang til et større hjemmemarked, til større adgang for løsninger på sundhedsproblemer, og de får muligheden for at samarbejde om større indkøb.

Gennem det tværregionale projekt får projektdeltagerne en ny indgangsvinkel til de enkelte regioners kulturer og forståelse for ligheder og forskelle. Det gavner et fremtidigt samarbejde og sikrer inspiration og viden til egne organisationer.

Samfundsproblemer er ligeglade med grænser. I en verden af globale udfordringer, kan vi ikke løse problemer nationalt. Her giver et nordisk samarbejde god mening med vores fælles historie, kultur og sprog. I CareWare Nordic ønsker vi at finde fælles løsninger på vores fælles samfundsudfordringer.