Behovet for velfærdsteknologi stiger

Velfærdsteknologi er blevet en vigtig brik i vores indsats for at innovere og modernisere vores fælles nordiske velfærdsmodel. Arbejdet med velfærdsteknologi får stadig større fokus både nationalt og blandt de mere end 1200 nordiske kommuner.

Alt peger på, at denne tilgang bliver endnu vigtigere i fremtiden, når et større antal nordiske ældre med ønske om høj livskvalitet selv begynder at gå på indkøb på det velfærdsteknologisk marked. Det samme gør sig gældende for unge handicappede.

Offentlige indkøb

Der er ikke noget fælles skandinavisk marked for velfærdsteknologi og vurdering heraf. I dag indkøber hovedparten af de offentlige indkøbere velfærdsteknologi fra nationale leverandører, og der indkøbes ofte ud fra et driftssynspunkt snarere end et brugerperspektiv. Erfaringer viser, at det kan betale sig at vende logikken mod borgere og brugere, og gøre det i tæt samarbejde med leverandører af løsninger.

Norden er førende, men samarbejder endnu ikke

Hele Norden fremmer digitalisering og e-sundhed og afprøver velfærdsteknologi på sundhedsområdet i storskala. Vi er, sammen med vores naboer, nogle af verdens førende inden for udvikling af velfærdsteknologi. Et samarbejde giver mulighed for at åbne op for lukkede og begrænsede indkøbssystemer og handel, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af grænserne i ÖKS-området.